polish english

Licznik odwiedzin

              

 

 


PDF Drukuj

Projekt jest realizowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Komponentu 2 – „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój”. Umowa Nr 0010/S/2/2008 na realizację została podpisana 15 grudnia 2008 r. z operatorem Funduszu – ECORYS Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
Wsparcie udzielone jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Tytuł projektu
Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny

Wnioskodawca
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug

Partnerzy
Krajowy – Powiat Włodawski
Zagraniczny – GEBIT as

Okres realizacji projektu
1 stycznia 2009 r. – 30 września 2009 r.

Całkowity koszt projektu
380 973,00 PLN

Zasięg projektu
Wschodnia Lubelszczyzna
(powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, łęczyński, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski)

 

Cel główny projektu

Wsparcie zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich Wschodniej Lubelszczyzny gospodarstw agroturystycznych z ofertą usług proekologicznych, popularyzacja zdrowego/ekologicznego stylu życia, a także wykorzystanie i promocja walorów produkcji proekologicznej żywności regionalnej poprzez zaangażowanie społeczeństwa w zrównoważony rozwój regionu oraz promowanie współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi odpowiedzialnymi za wdrażanie unijnych i państwowych regulacji.Cele szczegółowe

  • zdobycie wiedzy z zakresu możliwości prowadzenia gospodarstw agroturystycznych nastawionych na wsparcie i rozwój rozwiązań ekologicznych,
  • działania edukacyjne z zakresu źródeł i możliwości finansowania przedsięwzięć w agroturystyce ekologicznej i ekoturystyce,
  • promocja oraz strategia marketingowa regionalnego produktu proekologicznego i turystyki przyjaznej ekosystemowi,
  • wymiana doświadczeń i nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy społecznością lokalną a jednostkami samorządu a ARiMR w celu rozwoju ekoturystyki ekologicznej,
  • promocja ekologicznego stylu życia poprzez ofertę gospodarstw agroturystycznych, która będzie rozpowszechniana w internecie oraz poprzez wydawnictwa w ramach projektu.
 
Działania projektu
1. Promocja projektu
Projekt przewiduje informowanie społeczeństwa o źródłach finansowania za pomocą m.in.: serwisu internetowego, prasy lokalnej i regionalnej, spotów reklamowych w radio, folderów, banerów, gadżetów ekologicznych.
2. Rekrutacja uczestników szkoleń, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń
Zaplanowano organizację czterech trzydniowych szkoleń dla grup dwudziestoosobowych w miejscowościach: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Włodawa.W każdej z czterech grup znajdzie się 5 przedstawicieli jednostek samorządowych, 5 osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz 10 osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego.
Zakres tematyczny szkoleń będzie obejmował takie dziedziny jak: aspekty prawne w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego, wykorzystanie zasobów rolniczych i środowiska naturalnego w funkcjonowaniu gospodarstwa agroturystycznego, korzyści płynące z produkcji żywności proekologicznej, marketingowa strategia produktu/oferty proekologicznych gospodarstw agroturystycznych, specyfika i rodzaje bazy noclegowej i gastronomii, rozwój i promocja ekoturystyki na obszarze Wschodniej Lubelszczyzny oraz źródła i możliwości finansowania przedsięwzięć w agroturystyce, regionalne walory turystyczne.
3. Seminaria oraz wyjazdy studyjne do gospodarstw agroturystycznych
Po zakończeniu każdego ze szkoleń dla grupy uczestników zorganizowane zostaną jednodniowe wyjazdy do aktywnie działających, wyróżnionych w konkursach regionalnych i krajowych gospodarstw agroturystycznych na obszarze Wschodniej Lubelszczyzny, gdzie odbędzie się seminarium "Rola partnerstwa w rozwoju turystyki proekologicznej". W seminarium oprócz uczestników szkolenia będą uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządowych, przedstawiciele ARiMR, ODR oraz partner zagraniczny. W trakcie spotkania będą poruszone problemy na jakie napotykają osoby prowadzące gosp. agroturystyczne oraz możliwości ich rozwiązywania, możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie tej działalności.
4. Opracowanie serwisu internetowego
Utworzona zostanie dwujęzyczna (polsko-angielska) szczegółowa baza turystyczna z informacją o: lokalizacji i ofertach gospodarstw agroturystycznych, nieznanych dotąd atrakcyjnych terenach wiejskich, walorach przyrodniczo-krajobrazowych, możliwościach aktywnego spędzenia czasu wolnego poprzez aktywne uprawianie ekoturystyki, różnorodnych form sztuki i rzemiosła ludowego, specjałach regionalnej kuchni proekologicznej. W serwisie będą zamieszczane również informacje o projekcie i atrakcjach turystycznych Wschodniej Lubelszczyzny.
5. Organizacja imprez wystawienniczo-promocyjnych
Przy współpracy z partnerem krajowym zostaną zorganizowane trzy imprezy promujące proekologiczne gospodarstwa agroturystyczne, produkty regionalne, zdrowy tryb życia oraz ekoturystykę. Przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych będą mogli zaprezentować swój produkt/ofertę i bezpośrednio zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z ich usług. Zachętą do wzięcia udziału w imprezach będzie organizacja konkursów: na najlepszy proekologiczny produkt regionalny, najciekawszą ofertę gospodarstw agroturystycznych i najciekawszą ofertę ekoturystyczną. Imprezy te będą towarzyszyć wydarzeniom o zasięgu regionalnym (Chełm -Dni Pszczoły, Włodawa-Dni Włodawy, Krasnobród-Dni Krasnobrodu).
6. Wydanie publikacji
Końcowym elementem działań będzie wydanie dwóch publikacji: poradnika agroturystycznego oraz informatora agroturystycznego. Poradnik będzie zawierał opracowania ekspertów dotyczących tematyki szkoleń oraz przepisy tradycyjnej kuchni regionalnej Wschodniej Lubelszczyzny. W wydawnictwie ujęte będą informacje udostępnione poprzez partnera z Norwegii. Informator agroturystyczny zawierał będzie kompleksową ofertę gospodarstw agroturystycznych.
 „Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”.


Created by sao webdesign. 2009